KREDYT GOTÓWKOWY

Wybierz kwotę i okres spłaty kredytu

Kwota kredytu Ile potrzebujesz?
-
+
Okres spłaty
mies.
-
+
ZNAJDŹ NAJTAŃSZY KREDYT GOTÓWKOWY
Inwestowanie

Jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

Wysoka inflacja a przy tym nadal niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że ta forma oszczędzania nie tylko nie chroni kapitału, ale oznacza realne straty. Poszukując alternatyw warto rozważyć rozpoczęcie inwestycji na giełdzie. Choć to rozwiązanie jest obarczone większym ryzykiem niż np. obligacje skarbowe, to jednak może przynieść większy zysk. Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA działa od 1991 r. Od listopada 2010 r. jest spółką publiczną a jej akcje również są notowane na parkiecie głównym.

Rolą GPW jest m.in. prowadzenie i organizacja obrotu na Rynku Głównym oraz rynku alternatywnym NewConnect. Giełda umożliwia przepływ kapitału pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku kapitałowego. Aktualna oferta GPW obejmuje możliwość obrotu m.in.  akcjami, kontraktami terminowymi, a na rynku Catalyst też obligacjami.

Wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu są zdematerializowane czyli pozbawione tradycyjnej formy dokumentu i funkcjonują pod postacią zapisu elektronicznego. Stąd inwestycje na giełdzie można prowadzić spokojnie w domu. Potrzebne będzie tylko konto maklerskie i komputer z dostępem do internetu. Przyda się też wiedza jak działa giełda oraz znajomość poszczególnych instrumentów finansowych.

Gra na giełdzie – co to takiego?

Właściwym określeniem dla działań prowadzonych na giełdzie powinno być inwestowanie. Gra na giełdzie kojarzy się dość mocno z losowością, zabawą i trochę kasynem, gdzie prawdopodobieństwo wygranej nie jest zbyt wysokie, odwrotnie do ryzyka utraty pieniędzy.

Giełda pozwala na spotkanie inwestorów: osób prywatnych czy instytucji, które chcą kupić lub sprzedać akcje i inne instrumenty finansowe. Głównym celem takich działań jest osiągnięcie zysku.

Kupno lub sprzedaż papierów wartościowych wymaga założenia rachunku inwestycyjnego w wybranym domu maklerskim. Wykaz licencjonowanych domów maklerskich wraz z określeniem daty wydania zezwolenia, zakresu prowadzonej przez nie działalności oraz danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.   

Inwestowanie na giełdzie: zanim założysz rachunek maklerski

Rozumienie rynku kapitałowego i podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych pozwala ograniczyć ryzyko. Stąd przed założeniem rachunku maklerskiego warto poznać zasady działania giełdy, podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem, a także poczytać na temat poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na giełdzie i zastanowić się nad strategią inwestycyjną.

Trzeba jednak pamiętać, że każda inwestycja na giełdzie wiąże się z możliwością poniesienia straty części lub całości zainwestowanego kapitału lub też osiągnięcia zysku mniejszego niż zakładany.

Rachunek maklerski – co to takiego?

Rachunek maklerski pozwala na obrót oraz przechowywanie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych inwestora. Konto maklerskie jest elementem niezbędnym do realizacji inwestycji na giełdzie.

Jak wybrać konto maklerskie?

Przed podjęciem decyzji o wyborze konta maklerskiego warto zwrócić uwagę na:

 • ofertę dostępnych w ramach rachunku maklerskiego instrumentów finansowych
 • dostęp do narzędzi i danych analitycznych ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • możliwości konsultacji czy dostępu do szkoleń
 • koszty:

Przykładowe koszty:

 • prowadzenie rachunku maklerskiego – od 0 zł do kilkuset złotych – koszty prowadzenia rachunku związane są zwykle z jego rodzajem i oferowanymi funkcjonalnościami – np. za prowadzenie Rachunku Inwestor Standard w Alior Banku nie są naliczane dodatkowe opłaty, za Rachunek Inwestor Max trzeba zapłacić rocznie 214 zł rocznie
 • prowizja od obrotu papierami wartościowymi z wyłączeniem obligacji – określony procent liczony od kwoty transakcji najczęściej z określeniem minimalnej kwoty prowizji – najtaniej będzie przy zleceniach realizowanych za pośrednictwem internetu – np. w ramach konta maklerskiego Banku Santander 0,39% min. 5 zł,
 • prowizja od obrotu obligacjami – określony procent liczony od transakcji najczęściej z określeniem minimalnej kwoty prowizji – najtaniej będzie przy zleceniach realizowanych za pośrednictwem internetu – np. w ramach konta maklerskiego Banku Santander 0,19% min. 5 zł
 • za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym – zwykle tylko jedna oferta jest bezpłatna

Warto pamiętać, że prowizja dotyczy każdego zlecenia kupna i sprzedaży.

Jak zacząć inwestować na giełdzie – krok po kroku

Pierwszy krok to:

Wybór domu maklerskiego

Wybór domu maklerskiego mogą ułatwić dostępne w sieci rankingi i porównania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby raz otwarty rachunek maklerski zamknąć w razie znalezienie lepszej oferty zarówno pod względem wysokości kosztów czy oferowanych przez brokera dodatkowych narzędzi, które pomagają podjąć decyzję w zakresie dokonywanej inwestycji.

Rachunek maklerski w banku

Najprostsze rozwiązanie to wybór rachunku maklerskiego w banku, w którym posiadasz konto. Dzięki temu formalności i całą procedurę można ograniczyć do minimum. To może być również rozwiązanie, które ułatwi rozpoczęcie przygody z giełdą i sprawdzenie czy inwestowanie jest dla ciebie.

Otwarcie rachunku maklerskiego

Otwarcie konta maklerskiego wymaga podpisania z domem maklerskim umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego.

Do otwarcia rachunku maklerskiego przez osobę fizyczną potrzebne będą:

 • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport
 • nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania inwestora
 • numer rachunku bankowego, który będzie służył do dokonywania wypłat z rachunku maklerskiego

Rachunek maklerski można otworzyć:

 • osobiście np. w oddziale banku prowadzącego działalność maklerską
 • online – przez odpowiedni formularz na stronie internetowej domu maklerskiego
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej, jeśli bank, w którym masz otwarte konto posiada w swojej ofercie konto maklerskie dla klientów indywidualnych

Pierwszy przelew na rachunek maklerski

Po podpisaniu umowy i otwarciu rachunku maklerskiego czas na pierwsze inwestycje. Pierwszy krok to przelew pieniędzy na rachunek maklerski. Wysokość przelewu inwestor określa samodzielnie. Na początek nie powinna być to duża kwota. Najlepiej, żeby były to środki, których ewentualna strata nie będzie odczuwalna dla domowych finansów. Choć inwestycje na giełdzie prowadzi się dla zysku, trzeba liczyć się również ze stratą – w szczególności na początku. Pieniądze na inwestycje powinny pochodzić z własnych oszczędności. Nie warto wspomagać się żadną pożyczką czy kredytem.

Kupowanie akcji

Kupno akcji wymaga złożenia zlecenia zakupu wybranych akcji spółki za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Wystarczy określić ilość akcji, które chcesz kupić po określonej cenie, no i oczywiście posiadać środki na koncie pozwalające na realizację transakcji. Każde zlecenie kupna lub sprzedaży akcji wiąże się z naliczeniem przez brokera prowizji.

Inwestowanie na giełdzie – o czym pamiętać?

Inwestowanie na giełdzie wiąże się ze stresem. W szczególności jeśli kurs zakupionych niedawno akcji właśnie spadł o kilka procent. Pochopne decyzje podejmowane pod wpływem chwili i w obawie o utratę zainwestowanych środków mogą być niekorzystne dla inwestora. Dlatego środki przeznaczone na inwestycje powinny pochodzić z własnych oszczędności – nie ma wtedy ryzyka utraty pożyczonych pieniędzy. Dodatkowo ich wysokość powinna być obojętna dla domowego budżetu – nie warto od razu inwestować większości posiadanych oszczędności z nadzieją na szybki zysk.

Warto wiedzieć:

 1. Inwestowanie na giełdzie wymaga założenia rachunku maklerskiego.
 2. Wybór domu maklerskiego warto poprzedzić analizą kosztów m.in. otwarcia i prowadzenia rachunku maklerskiego i wysokości prowizji za obrót papierami wartościowymi. Ważny jest również dostęp do narzędzi analitycznych.
 3. Pieniądze przeznaczane na inwestycje na giełdzie powinny pochodzić z własnych oszczędności.
 4. Każda inwestycja na giełdzie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału lub osiągnięciem zysku mniejszego niż początkowo zakładany.
 5. GPW daje możliwość obrotu akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi i innymi instrumentami finansowymi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę otworzyć wspólny rachunek maklerski?

  Tak, ale współwłaścicielem rachunku maklerskiego może być tylko małżonek pozostający w ustawowej wspólnocie majątkowej

 2. Czy mogę ustanowić pełnomocnika do rachunku inwestycyjnego?

  Tak. Pełnomocnictwo określa jego rodzaj i zakres umocowania i wymaga zachowania formy pisemnej. 

 3. Jak mogę wpłacić pieniądze na rachunek maklerski?

  Najłatwiej zrobić to online poprzez System Bankowości Internetowej. W zależności od oferty brokera możliwa jest również wpłata gotówkowa. Np. Alior Bank umożliwia dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek w każdym oddziale banku, a także za pośrednictwem infolinii.

 4. Co to jest ryzyko inwestycyjne?

  Inwestycje na giełdzie wiążą się z ryzykiem poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji. W każdym przypadku inwestor może zyskać mniej niż oczekiwał lub stracić zainwestowane środki. Odmiennie niż w przypadku obligacji nie ma gwarancji wysokości oprocentowania czy gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału.

 5. Czy w ramach konta maklerskiego mogę inwestować w akcje spółek zagranicznych?

  Możliwość inwestycji w akcje spółek zagranicznych zależy od oferty brokera. Np. Bank PKO BP w ramach dostępu do rachunku maklerskiego oferuje możliwość inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdach z kilkunastu krajów.

 6. Ile trzeba mieć pieniędzy żeby grać na giełdzie?

  Kwota pieniędzy potrzebna do gry na giełdzie zależy od wielu czynników, takich jak wybrane instrumenty finansowe, strategia inwestycyjna i tolerancja na ryzyko. Niektóre platformy handlowe umożliwiają otwarcie konta z niewielką sumą pieniędzy, nawet kilkuset złotych. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że handel na giełdzie wiąże się z ryzykiem, i nie powinno się inwestować więcej, niż jest się w stanie stracić.

 7. Co trzeba zrobić żeby inwestować na giełdzie?

  Rozpoczęcie działalności na giełdzie z technicznego punktu widzenia jest proste. Wystarczy zdecydować się na konkretny dom maklerski, poświęcić chwilę na proces otwarcia rachunku maklerskiego, a następnie dokonać wpłaty. Następnie można wydać zlecenie na zakup akcji wybranych spółek.

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o


2 komentarzy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
kardon
kardon
4 lat temu

Od nauki, szkoleń, analiz, webinarów – od zdobywania wiedzy. Najważniejsze w inwestowaniu jest bazowanie na doświadczeniu – nie na szczęściu. Na systemach typu XTB macie demo – tam można przetestować, czy się do tego nadajecie. To nie może być tak, że od razu, nie mając o tym pojęcia, wpłacicie większe pieniądze. Bo gdzie tutaj sens, gdzie logika? Najpierw wiedza i umiejętności, a później inwestowanie.

Jakub
Jakub
1 rok temu
Reply to  kardon

a czy masz jakieś konkretne webinary lub tutoriale godne polecenia? może też jakiś ludzi do obserwowania na social mediach?